Thiết Bị Y Tế Đoàn Gia

TEST THỬ THAI ABON TEST THỬ THAI ABON
TEST THỬ MA TUÝ ABON TEST THỬ MA TUÝ ABON
TEST THỬ VIÊM GAN B ABON TEST THỬ VIÊM GAN B ABON
QUE THỬ NƯỚC TIỂU ACON MISSION URS 11 QUE THỬ NƯỚC TIỂU ACON MISSION URS 11
TEST THỬ GIANG MAI ACON TEST THỬ GIANG MAI ACON
TEST THỬ NGHIỆN MET METHAMPHETAMINE DẠNG QUE TEST THỬ NGHIỆN MET METHAMPHETAMINE DẠNG QUE
TEST THỬ NGHIỆN AMP AMPHETAMINE DẠNG QUE (300NG/ML) TEST THỬ NGHIỆN AMP AMPHETAMINE DẠNG QUE (300NG/ML)
QUE THỬ THAI HCG QUE THỬ THAI HCG
Liên hệ: 0975.710.710
KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN GIANG MAI – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP) KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN GIANG MAI – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP)
KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN HBSAB – ABON (DẠNG QUE, 50TEST/HỘP) KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN HBSAB – ABON (DẠNG QUE, 50TEST/HỘP)
KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN H. PYLORI AB – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP) KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN H. PYLORI AB – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP)
QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP ABON ( MA TÚY 4 CHÂN ABON ) QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP ABON ( MA TÚY 4 CHÂN ABON )
KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN HBSAB – ABON (DẠNG QUE, 50TEST/HỘP) KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN HBSAB – ABON (DẠNG QUE, 50TEST/HỘP)
KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN H. PYLORI AB – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP) KIT THỬ NHANH CHẨN ĐOÁN H. PYLORI AB – ABON (DẠNG KHAY, 40TEST/HỘP)
QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP ABON ( MA TÚY 4 CHÂN ABON ) QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP ABON ( MA TÚY 4 CHÂN ABON )
TEST XÉT NGHIỆM CTK-BIOTECH-USA TEST XÉT NGHIỆM CTK-BIOTECH-USA
Liên hệ: 0975.710.710
TEST THỬ GIANG MAI CTK TEST THỬ GIANG MAI CTK
Liên hệ: 0975.710.710
TEST THỬ DENGUE NS1 CTK TEST THỬ DENGUE NS1 CTK
Liên hệ: 0975.710.710
TEST THỬ HCV CTK TEST THỬ HCV CTK
Liên hệ: 0975.710.710
TEST THỬ HBSAG CTK TEST THỬ HBSAG CTK
Liên hệ: 0975.710.710
BẢNG GIÁ TEST NHANH BIOTECH – CTK BẢNG GIÁ TEST NHANH BIOTECH – CTK
Liên hệ: 0975.710.710
MÁY XÔNG KHÍ DUNG SIÊU ÂM POLYGREEN KN-9210 MÁY XÔNG KHÍ DUNG SIÊU ÂM POLYGREEN KN-9210
MÁY XÔNG MŨI HỌNG OMRON NEC29 (NE-C29) MÁY XÔNG MŨI HỌNG OMRON NEC29 (NE-C29)
MÁY XÔNG MŨI HỌNG OMRON NE-C28 MÁY XÔNG MŨI HỌNG OMRON NE-C28
MÁY KHÍ DUNG OMRON NE – C801 MÁY KHÍ DUNG OMRON NE – C801
MÁY XÔNG MŨI HỌNG MAXWILL MÁY XÔNG MŨI HỌNG MAXWILL
MÁY XÔNG KHÍ DUNG NARITA – JAPAN MÁY XÔNG KHÍ DUNG NARITA – JAPAN
-29%
MÁY KHÍ DUNG SMART TOKYO MÁY KHÍ DUNG SMART TOKYO

Giá khuyến mại 570.000₫

Giá cũ: 800.000₫

MÁY XÔNG HÚT MŨI 2 TRONG 1 DOTHA HEALTH CARE MÁY XÔNG HÚT MŨI 2 TRONG 1 DOTHA HEALTH CARE
MÁY KHÍ DUNG, XÔNG MŨI, XÔNG HỌNG AIR FAMILY MÁY KHÍ DUNG, XÔNG MŨI, XÔNG HỌNG AIR FAMILY
MÁY KHÍ DUNG, XÔNG MŨI, XÔNG HỌNG YUYUE MÁY KHÍ DUNG, XÔNG MŨI, XÔNG HỌNG YUYUE
MÁY XÔNG MŨI HỌNG LAICA MD6024 MÁY XÔNG MŨI HỌNG LAICA MD6024
MÁY XÔNG MŨI HỌNG AIRLIFE MÁY XÔNG MŨI HỌNG AIRLIFE
MÁY XÔNG MŨI HỌNG BEURER IH25/1 MÁY XÔNG MŨI HỌNG BEURER IH25/1
Liên hệ: 0975.710.710
MÁY XÔNG KHÍ DUNG YUYUE 403E MÁY XÔNG KHÍ DUNG YUYUE 403E
MÁY XÔNG KHÍ DUNG OMRON NE U17 MÁY XÔNG KHÍ DUNG OMRON NE U17
-17%
MÁY XÔNG VÀ HÚT MŨI HỌNG 2 IN 1 AG – LIFE MÁY XÔNG VÀ HÚT MŨI HỌNG 2 IN 1 AG – LIFE

Giá khuyến mại 960.000₫

Giá cũ: 1.150.000₫

MÁY XÔNG KHÍ DUNG BEURER IH18 MÁY XÔNG KHÍ DUNG BEURER IH18